Home
Soudní exekutor

Aktuality

Milostivé léto

Datum vložení: 00.00.0000
NFORMACE K TZV. MILOSTIVÉMU LÉTU Hledáte-li informace k tzv. milostivému létu, doporučujeme Vaší pozornosti následující odkaz https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/. Najdete v něm nejen základní informace, ale rovněž vzor přípisu, kterým se oznamuje Vaše snaha o využití tzv. milostivého léta exekutorskému úřadu. Dodáváme, že tento postup je možné využít jen v exekučních řízeních zahájených před 28. 10. 2021. Má-li povinný za to, že soudní exekutor exekuci nezastavil, přestože již uhradil vše, co uhradit měl, má povinný právo podat podle § 55 exekučního řádu návrh na zastavení exekuce z důvodu uvedeného v § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu. Pokud takovému návrhu soudní exekutor v důsledku nesouhlasu oprávněného nevyhoví, rozhodne o něm exekuční soud.
Created by ARSY line, s.r.o. | GRAPHIC DESIGN STUDIO | xHTML | CSS