Home
Soudní exekutor

Detail zobrazení dražby

Podíl o velikosti 20/100 na nemovitostech v obci Štíty-Hledáme zájemce
Spisová značka:
Lokalita:
Okres:
Datum dražby:
Vyvolavací cena:
Znalecká cena:
Dražební Jistota:
Nejnižší příhoz:
:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Soubory ke stažení

Znalecký posudek | Typ souboru: PDF | Velikost: 63 kB

Dražební vyhláška | Typ souboru: | Velikost: 120 kB


Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 20/100 na nemovitostech povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 76/12, o výměře 287m2 druh: zahrada zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Štíty, katastrální území Štíty-město, na listu vlastnictví č. 936.

Created by ARSY line, s.r.o. | GRAPHIC DESIGN STUDIO | xHTML | CSS