Home
Soudní exekutor

Detail zobrazení dražby

Pozemky, podíl 1/8 - ODROČENO
Spisová značka:
Lokalita:
Okres:
Datum dražby:
Vyvolavací cena:
Znalecká cena:
Dražební Jistota:
:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Soubory ke stažení

Znalecký posudek | Typ souboru: PDF | Velikost: 7588 kB

Dražební vyhláška | Typ souboru: PDF | Velikost: 518 kB


- pozemek parcelní číslo 256/1, o výměře 5554m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 257, o výměře 201m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 258, o výměře 1284m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Bystřice, katastrální území Ouběnice u Votic, na listu vlastnictví č. 18

Created by ARSY line, s.r.o. | GRAPHIC DESIGN STUDIO | xHTML | CSS