Home
Soudní exekutor

Detail zobrazení dražby

rodinný dům - Brumovice- odročeno
rodinný dům - Brumovice- odročeno
rodinný dům - Brumovice- odročeno
rodinný dům - Brumovice- odročeno
rodinný dům - Brumovice- odročeno
rodinný dům - Brumovice- odročeno
rodinný dům - Brumovice- odročeno
rodinný dům - Brumovice- odročeno
Spisová značka:
Lokalita:
Okres:
Datum dražby:
Vyvolavací cena:
Znalecká cena:
Dražební Jistota:
Nejnižší příhoz:
Hodina dražby:
:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Soubory ke stažení

List vlastnictví | Typ souboru: PDF | Velikost: 170 kB

Znalecký posudek | Typ souboru: PDF | Velikost: 1011 kB

Dražební vyhláška | Typ souboru: PDF | Velikost: 528 kB


Oceňovaná nemovitá věc se nachází v okrese Opava, v obci Brumovice, při ul. Hlavní, cca 350 m západně od Obecního úřadu. Vzdálenost k zastávce bus „Brumovice, U Parku“ je cca 200 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a zemědělský areál z dvorní části. Přístup a příjezd k nemovité věci je z pozemku parc.č. 3905/7 (z ul. Hlavní), který je ve vlastnictví obce Brumovice, nebo z pozemku parc.č. 4239 (z ul. Za Humny), který je ve vlastnictví obce Brumovice. V obci Brumovice je k dispozici základní občanská vybavenost, kompletní občanská vybavenost je k dispozici Opavě, ve vzdálenosti cca 13 km od nemovité věci. Nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. st. 281, jehož součástí je rodinný dům č.p. 40, pozemkem parc.č. st. 280, jehož součástí je rodinný dům č.p. 147 a pozemků parc.č. 172/1, 172/2 a 2326/1, včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Brumovice u Opavy, obci Brumovice, okres Opava (LV č. 749). Skutečný způsob využití neodpovídá právnímu stavu – stavba rodinného domu č.p. 147 je k datu ocenění užívána jako hospodářská budova, takto je i oceněna. Pozitiva oceňované nemovité věci: - dostatečná výměra pozemků ve funkčním celku Negativa oceňované nemovité věci: - nutnost dalších investic na rekonstrukci domu Rodinný dům č.p. 40, součást pozemku parc.č. st. 281 Oceňovaná stavba je samostatně stojící, částečně podsklepená, s jedním NP (s navazující hospodářskou částí) a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou klenbové. Střecha je sedlová se střešní krytinou z osinkocementových šablon. Klempířské konstrukce jsou provedeny z mědi. Fasádní omítky jsou vápenné (částečně opadané), vnitřní omítky vápenné hladké. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni, koupelně a na WC. Schody jsou dřevěné. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře hladké plné, prosklené a náplňové. Podlahy v obytných místnostech jsou betonové s krytiny z PVC a keramická dlažba, v ostatních místnostech jsou keramické dlažby. Vytápění objektu je ústřední, prostřednictvím kotle na tuhá paliva. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka a plynový sporák. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC. Napojení na IS: voda, elektro a plyn. Odkanalizování objektu je svedeno do žumpy. Dispoziční řešení: 1.PP – sklepní prostor 1.NP – vstupní veranda, kuchyně, 4 pokoje, chodba, koupelna, WC a komora Půdní prostory Dům je v užívání cca 100 let. V průběhu jeho životnosti byly prováděny pouze základy opravy a údržba. Stavba se nachází v převážně původním technickém stavu s nutností dalších investic na rekonstrukci. Zastavěná plocha objektu (vč. hospodářské části) činí 325 m2. Obytná plochu domu činí cca 110 m2. 2) Rodinný dům č.p. 147, součást pozemku parc.č. st. 280 Jedná se o původní rodinný dům, který je pro svůj špatný technický stav k datu ocenění užívání jako hospodářská budova. Stavba je přízemní, zděné konstrukce, se sedlovou střechou, krytinou z osinkocementových šablon. Fasádní omítky chybí. Na obytnou část domu navazuje hospodářská část (stodola), která již stojí na pozemku p.č. st. 281. Zastavěná plocha domu č.p. 147 včetně navazující hospodářské části činí cca 430 m2. C) Příslušenství a součástí nemovité věci tvoří: -venkovní úpravy přípojky inženýrských sítí, žumpa, zpevněné plochy, oplocení, vrata a vrátka, pergola (nepodsklepená, dřevěné konstrukce, s plochou střechou, krytinou plechovou. Přístřešek – garážové stání dřevěné konstrukce, navazující na pergolu. - trvalé porosty na pozemku zahrady se nachází trvalé porosty, ovocné a okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří - vedlejší stavba (sklad) nepodsklepená, přízemní, dřevěná stavba s plochou střechou, krytinou IPA, stojící na pozemku p.č.

Created by ARSY line, s.r.o. | GRAPHIC DESIGN STUDIO | xHTML | CSS