Info pro povinné

Info pro povinné

Jakmile jste obdrželi výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti a máte zájem řešit vzniklou situaci, uhraďte dlužnou částku v souladu s pokyny uvedenými ve výzvě, a to ve lhůtě do 30 dnů od obdržení výzvy.

Jak zaplatit

  • Na účet soudního exekutora č.ú. 1035001489/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol je spisová značka bez lomítka +2 (tzn. ve věci 043 EX 152/18 je variabilní symbol 152182), jako specifický symbol uveďte své rodné číslo, jste-li fyzická osoba, u právnické osoby uveďte identifikační číslo.
  • Vkladem na pokladně jakékoliv pobočky Raiffeisenbank a.s. (zpoplatněno), případně vkladem na pokladně jakéhokoliv jiného bankovního ústavu na účet č. 1035001489/5500 (vklad je zpoplatněn), variabilní symbol je spisová značka bez lomítka +2 (tzn. ve věci 043 EX 152/18 je variabilní symbol 152182), jako specifický symbol uveďte své rodné číslo, jste-li fyzická osoba, u právnické osoby uveďte identifikační číslo.
  • Poštovní poukázkou typu A na účet soudního exekutora č. 1035001489/5500, variabilní symbol je spisová značka bez lomítka +2 (tzn. ve věci 043 EX 152/18 je variabilní symbol 152182), jako specifický symbol uveďte své rodné číslo, jste-li fyzická osoba, u právnické osoby uveďte identifikační číslo.
  • V hotovosti v sídle exekutorského úřadu v pokladních hodinách pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin, v pátek od 8:00 do 14:00 hodin.
  • Pro platby ze zahraničí použijte IBAN: CZ 3155000000001035001489, SWIFT: RZBCCZPP, variabilní symbol je spisová značka bez lomítka +2 (tzn. ve věci 043 EX 152/18 je variabilní symbol 152182), jako specifický symbol uveďte své rodné číslo, jste-li fyzická osoba, u právnické osoby uveďte identifikační číslo.

Aktuální výši dluhu je možné si ověřit e-mailem, datovou schránkou, případně telefonicky.

V případě telefonického hovoru je volající povinen uvést své jméno, příjmení, spisovou značku exekučního řízení. Volající na položené otázky musí odpovědět stručně, věcně a pravdivě. V případě nezdvořilého a hrubého jednání bude telefonický hovor ukončen.

Mgr. Jiří Král, soudní exekutor, není osoba, která řeší konkrétní případy, když za tímto účelem jsou pověřeni zaměstnanci exekutorského úřadu, kteří mají oprávnění s Vámi celou záležitost řešit.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů