Pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele

Formální náležitosti výpočtu srážek ze mzdy jsou vymezeny v § 279 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Užitečný návod a výpočtová pravidla, včetně praktického shrnutí všech povinností zaměstnavatele, lze najít také na stránkách www.vyplata.cz, v kategorii „Výpočty – nezabavitelné částky ze mzdy“. Najdete zde také kalkulačku pro výpočet minimální částky, která musí být zaměstnanci vyplacena nebo částky, která může být ze mzdy stržena. Výpočty je možné provést jak pro případ přednostní, tak i nepřednostní pohledávky. V případě, že se jedná o pohledávku přednostní, tato skutečnost musí být v exekučním příkaze výslovně uvedena.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů